Hoe schrijf je een abstract voor een congres?

Gepubliceerd op 13 oktober 2023 om 13:13

Presenteren op congressen: de een gruwt ervan, de ander vindt het fantastisch om te doen. Hoe je er ook in staat, het presenteren van je onderzoeksresultaten hoort bij het werken als onderzoeker. Als promovendus zul je hier dan ook zeker op den duur ook mee te maken krijgen. Maar je staat niet zomaar op een (inter)nationaal congres te presenteren. Eerst moet je de congrescommissie er nog van overtuigen dat jij een goed en interessant onderzoek hebt om over te presenteren. Dat doe je door het insturen van een abstract. Een abstract is een hele korte samenvatting van je onderzoek.

 

Opbouw van een abstract

Wanneer je een paper indient voor publicatie, moet daar ook altijd een abstract bij. Vaak houd je voor een congresabstract min of meer dezelfde opbouw aan als bij het abstract voor een paper. Je begint met het kort schetsen van de achtergrondinformatie over je onderzoek. Wat is het probleem en waarom is het belangrijk dat hier onderzoek naar wordt gedaan? Dan schrijf je een stukje over de methode van je onderzoek: wat heb je precies gedaan en hoe? Als derde komen je resultaten aan bod. Je vertelt heel kort wat je belangrijkste bevindingen zijn. Als laatste volgen dan nog twee of drie regels discussie of conclusie, waarin je kunt aangeven welke conclusies je nu kunt trekken of wat er nu met deze kennis kan worden gedaan.

 

Praktische tips

 

Tip 1: Kijk goed van tevoren op de website van het congres naar de eisen waaraan je abstract moet voldoen. Welke kopjes moet je bijvoorbeeld precies gebruiken, willen ze introductie of liever achtergrond? Een discussie of juist een conclusie, of zelfs allebei? Of moet het een ongestructureerd abstract zijn, wat inhoudt dat je helemaal geen kopjes mag gebruiken? In de regel mag een abstract 250 woorden zijn, maar soms mag je maar 200 woorden gebruiken of krijg je juist wat extra ruimte met bijvoorbeeld 350 woorden. Sommige congressen willen ook dat je één of enkele relevante referenties toevoegt. Kortom, kijk goed naar de instructies voor het indienen van je abstract.

Tip 2: Ieder congres heeft vaak zijn eigen doel en zijn eigen publiek. Bovendien zijn er vaak bepaalde thema’s. Door in je abstract te beschrijven hoe jouw onderzoek aansluit bij (één van) de doelen of thema’s van het congres, vergroot je de kans dat jij jouw onderzoek daar mag komen presenteren. Vaak kun je hier het makkelijkste iets over kwijt in de inleiding of discussie/conclusie van je abstract. En soms kun je ook aanvinken voor welk thema jij een abstract instuurt.

Tip 3: Zorg dat je belangrijkste bevindingen duidelijk benoemd staan in je abstract. Als je nog geen resultaten hebt kun je eventueel aangeven dat je ‘de eerste resultaten op het congres zult presenteren’. Over het algemeen maakt je abstract echter meer kans om geaccepteerd te worden voor een mondelinge presentatie, als de resultaten van je onderzoek al bekend zijn. Als je aangeeft dat resultaten nog volgen, zal het eerder een posterpresentatie worden of een afwijzing.  

 

Tip 4: Als je abstract klaar is, stuur deze dan altijd even naar de co-auteurs van het desbetreffende onderzoek. Zo kunnen zij suggesties geven en zijn zij ook meteen op de hoogte van het congresbezoek dat je in de planning hebt.

 

Tip 5: Soms is jouw abstract onderdeel van een samengesteld symposium op het congres. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld drie tot zes sprekers samen een thema bespreken en dat jij met jouw onderzoek hiervan deel uitmaakt. Je wordt uitgenodigd om hieraan mee te doen door andere vakcollega’s, of wellicht bedenk je zelf een symposium met je promotieteam. De deadline voor het indienen van een symposium is vaak wat eerder dan voor het indienen van een losse lezing. Soms wel een maand eerder. Vergeet dus niet om de deadline voor het indienen van jouw abstract goed te noteren! Maar als goedgeorganiseerde promovendus hoeven we jou dat natuurlijk niet te vertellen…

 

Anekdotische evidentie

Een promovenda had al meerdere abstracts ingediend voor congressen, maar ze werden telkens afgewezen. Wat bleek? Ondanks dat haar onderzoek al was afgerond en de resultaten dus bekend waren, had zij telkens niet vermeld wat haar bevindingen waren. Overal had zij aangegeven dat ze tijdens haar presentatie wel zou vertellen wat er uit het onderzoek was gekomen. Haar redenering was dat ze met haar abstract mensen moest prikkelen om naar haar presentatie te komen. Als iedereen al in het abstract kon lezen wat er uit het onderzoek kwam, dan zou toch niemand meer komen luisteren? Het eerstvolgende abstract dat ze indiende mèt resultaten, werd direct geaccepteerd voor een mondelinge presentatie!

Rating: 5 sterren
4 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.