De auteursvolgorde

Gepubliceerd op 9 juni 2023 om 12:00

Een artikel schrijf je eigenlijk nooit alleen. Met input vanuit meerdere perspectieven krijg je over het algemeen namelijk betere artikelen. Iedereen heeft immers zijn of haar eigen expertise. Bovendien zien zelfs de beste onderzoekers nog weleens iets over het hoofd! Daarom is het fijn om co-auteurs te hebben, die dit soort dingen eruit kunnen pikken en met je meedenken in het schrijfproces.

Zeker als promovendus schrijf je nooit een artikel in je eentje, maar altijd met je promotieteam. Iedere promovendus heeft in ieder geval een promotor. De meeste promovendi hebben ook een copromotor, die meestal als hun dagelijks begeleider fungeert. Sommigen hebben zelfs het geluk om daarnaast nog een tweede promotor en/of copromotor te hebben. Deze onderzoekers zijn over het algemeen standaard co-auteurs op al jouw artikelen. Daarnaast kunnen er soms nog andere mensen als co-auteur aan je verschillende artikelen meeschrijven. Maar in welke volgorde zet je al deze mensen dan allemaal op je artikel? De volgorde van de auteurs heeft namelijk een bepaalde betekenis!

In een rij met auteurs zijn er eigenlijk drie prominente plekken, in aflopende volgorde van belangrijkheid: de eerste auteur, de laatste auteur en de tweede auteur.

 

 

Volgorde van belang

De eerste auteur dat ben jij natuurlijk zelf, als promovendus. Jij bent degene die het onderzoek heeft uitgevoerd en de eerste versie van het artikel hebt geschreven. Een enkele keer kan het voorkomen dat je het samen met iemand hebt gedaan, bijvoorbeeld bij een duo-promotie, en dat jullie allebei evenveel hebben bijgedragen aan het artikel. In zo’n geval kan er sprake zijn van een gedeeld eerste auteurschap, waarbij jullie allebei het recht hebben om je naam vooraan te zetten bij de publicatie. Dit komt echter niet veel voor.

De laatste auteur is over het algemeen je (eerste) promotor. De hoogleraar bij wie jij promoveert. Hij of zij heeft het onderzoek over het algemeen bedacht en draagt ook de eindverantwoordelijkheid voor het onderzoek.

De tweede auteur is doorgaans je (eerste) copromotor. De senior onderzoeker van wie jij over het algemeen de dagelijkse begeleiding ontvangt.

Daarna wordt het een beetje ingewikkelder. In sommige vakgebieden, bijvoorbeeld de medische wetenschappen, is de één-na-laatste auteursplek daarna de vierde belangrijkste auteurspositie. Deze plek is in principe voor je tweede (co)promotor, als je die hebt. Mochten er daarnaast nog meer onderzoekers meeschrijven aan je artikel, dan krijgen die de middelste auteursplekken. Bij deze iets minder prominente plekken is de volgorde wat minder belangrijk.

Niets is in beton gegoten: soms kan het zijn dat er tijdens je onderzoek auteurs bij komen en/of dat de volgorde niet meer zo logisch is als bij de start (iemand heeft bijvoorbeeld veel meer gedaan). Bespreek het dan met elkaar en noteer jullie besluit even in de notulen. Dan is dat meteen helder voor iedereen!

 

 

Anekdotische evidentie

Tja, dat er belangen gemoeid zijn met auteursvolgordes, dat moet je natuurlijk maar net weten! In het

prille begin van haar carrière heeft Jojanneke ooit bedacht dat ze beter nooit kon gaan trouwen, of toch in ieder geval nooit de achternaam van haar partner moest aannemen. Met ‘Bruins’ als achternaam zit je immers vooraan in het alfabet, dus dan kom je toch automatisch mooi vooraan te staan! Gelukkig is alfabetische volgorde niet bepalend voor de volgorde, maar juist de inzet en betrokkenheid van iemand bij het onderzoek. Een andere onderzoekster wilde als promovendus (medische wetenschappen) een student, die veel voor haar onderzoek had gedaan, bedanken met een co-auteurschap. In al haar onschuld heeft zij die toen maar een beetje achteraan neergezet, want de student had natuurlijk wel minder bijgedragen dan haar promotieteam. De student kwam daardoor op de één-na-laatste auteursplek, waarmee deze promovendus haar copromotor verraste met een middelste auteursplek. Daarover had ze wel het één en ander uit te leggen!

 

Disclaimer

In sommige andere vakgebieden geldt echter juist dat hoe verder vooraan je naam in de rij met auteurs staat, hoe prominenter en belangrijker je rol was bij het artikel. Vraag dit dus goed na bij je promotieteam voordat je de auteursvolgorde vastlegt!

 

Rating: 2.5714285714286 sterren
7 stemmen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.